Máy thu Nhiệt (Receipt 2 inch)

View:

Máy thu Nhiệt (Receipt 2 inch) Pd-S290

Model sản phẩm: Pd-S290
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng in: 48mm (Tối đa)
Tốc độ in: 90mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB