Máy in nhãn Nhiệt (Trực tiếp)

View:

Máy in nhãn Nhiệt (Trực tiếp) PL-2125

Mô hình sản phẩm: PL-2125
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng in: 60mm (Tối đa)
Tốc độ in: 127mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, Serial

Máy in nhãn Nhiệt (Trực tiếp) PL-213

Model sản phẩm: PL-213
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng in: 60mm (Tối đa)
Tốc độ in: 127mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, Serial

Máy in nhãn Nhiệt (Trực tiếp) PL-3200

Mô hình sản phẩm: PL-3200
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 82mm (Tối đa)
Tốc độ in: 150mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB2.0, Serial, Ethernet

Máy in nhãn Nhiệt (Trực tiếp) PL-3150

Model sản phẩm: PL-3150
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 150mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB2.0, Serial, Ethernet