Smart POS 97

Mô hình sản phẩm: SmartPOS97
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 160mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, WiFi, 3G, Bluetooth, Etherne
Model : Smart POS 97

Mô hình sản phẩm: SmartPOS97
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 160mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, WiFi, 3G, Bluetooth, Etherne

Sản phẩm liên quan

Smart POS 133

Smart POS 133

POS thông minh 116ML

POS thông minh 116ML

POS thông minh 156M

POS thông minh 156M

Smart POS 102M

Smart POS 102M