Smart POS 97

Mô hình sản phẩm: SmartPOS97
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 160mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, WiFi, 3G, Bluetooth, Etherne
Model : Smart POS 97

Mô hình sản phẩm: SmartPOS97
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 160mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, WiFi, 3G, Bluetooth, Etherne

Sản phẩm liên quan

Smart POS 102M

Smart POS 102M

POS thông minh 116ML

POS thông minh 116ML

Smart POS 133

Smart POS 133