Queuing Machine

View:

Máy xếp hàng PTC-PR II

Mô hình sản phẩm: PTC-PR II
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: RJ45

Máy xếp hàng Qm-2000

Mô hình sản phẩm: QM2000
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: RJ45

Máy xếp hàng CNM-1000

Mô hình sản phẩm: CNM-1000
Giao diện: RJ45