Máy xếp hàng Qm-2000

Mô hình sản phẩm: QM2000
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: RJ45
Model : Qm-2000

Mô hình sản phẩm: QM2000
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: RJ45

Sản phẩm liên quan