Máy xếp hàng PTC-PR II

Mô hình sản phẩm: PTC-PR II
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: RJ45
Model : PTC-PR II

Mô hình sản phẩm: PTC-PR II
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 250mm / s (Tối đa)
Giao diện: RJ45

Sản phẩm liên quan