Fix Scanner

View:

Sửa chữa máy quét iS900 F1D

Model sản phẩm: iS900 F1D
Loại dữ liệu: 1D
Chế độ đọc: Laser
Giao diện: USB / PS2 / RS-232

Sửa chữa máy quét iS900 F2D

Mô hình sản phẩm: iS900 F2D
Loại dữ liệu: 2D
Chế độ đọc: Hình ảnh
Giao diện: USB / PS2 / RS-232