Máy quét để bàn iS900 DTS-280

Mô hình sản phẩm: iS900 DTS280
Loại dữ liệu: CMOS
Chế độ đọc: Máy tính để bàn DTS280
Giao diện: USB / PS2 / RS-232
Model : iS900 DTS-280

Chỉ thị: Beeper, LED / Giao diện: RS232, Bàn phím USB, USB ảo COM /
Chế độ hoạt động: Hand-held, Tự động phát hiện, / Programning Nâng cấp: Online /
Điện áp không tải: DC5 + -0,25V / Dòng: 90mA (chế độ chờ), 420mA (làm việc) /
Kích thước ảnh: 752 * 480 điểm ảnh / góc quét: + -58, + -73, 360 (Độ nghiêng, sân, lăn) /
Độ tương phản in: 20% tối thiểu refectance khác biệt /
1D & 2D (PDF417, MicroPDF417, Mã QR, Ma trận dữ liệu, Mã Han Xin, Bộ luật Aztec /
Kích thước: 93 H * 95 W * 157 D mm