Thu thập dữ liệu

View:

Bộ sưu tập dữ liệu PH-390

Model sản phẩm: PH-390
Loại dữ liệu: 1D
Chế độ đọc: Laser
Giao diện: USB / Bluetooth