Máy in mã vạch

View:

Máy in mã vạch BP-T400

Model sản phẩm: BP-T400
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng in: 106mm (Tối đa)
Tốc độ in: 127mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB2.0, song song, nối tiếp, Ethernet

Máy in mã vạch BP-T800

Model sản phẩm: BP-T800
Độ phân giải: 300 dpi
Chiều rộng in: 106mm (Tối đa)
Tốc độ in: 127mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB2.0, song song, nối tiếp, Ethernet

Máy in mã vạch BP-T500 / T600

Model sản phẩm: BP-T500 / T600
Độ phân giải: 300 dpi
Chiều rộng In: 90mm (Tối đa)
Tốc độ in: 125mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB2.0, song song, nối tiếp, Ethernet

Máy in mã vạch BTP-3200E / 3300E

Loại sản phẩm: BTP-3200E / 3300E
Độ phân giải: 203 dpi / 300 dpi
Chiều rộng In: 104mm (Tối đa) / 104mm (Tối đa)
Tốc độ in: 152mm / s (Tối đa) / 152mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB2.0, Serial, Parallel (Tùy chọn), Ethernet (Tùy chọn), WiFi (Tùy chọn)