POS Android

View:

POS thông minh 156M

• ARM-Cortex A53 CPU
• Android 7.1
• 15.6 inch touch screen
• WiFi / Bluetooth / 2G / 3G / 4G

POS thông minh 116ML

ARM Cortex-A53 64-
Android 6.0
11.6 inch 16:9 Full-Flat Touch
Embedded 80mm Thermal
Streamline & Sleek Exterior
Easy Detachable/ Replaceable

Smart POS 102ML Android POS

Product Model:Smart POS 102ML

Smart POS 97

Mô hình sản phẩm: SmartPOS97
Độ phân giải: 203 dpi
Chiều rộng In: 80mm (Tối đa)
Tốc độ in: 160mm / s (Tối đa)
Giao diện: USB, WiFi, 3G, Bluetooth, Etherne

Smart POS 102M

Mô hình sản phẩm: Smart POS 102M

Smart POS 133

Mô hình sản phẩm: SmartPOS133