Máy quét mã vạch cầm tay 2D

View:

Máy quét mã vạch cầm tay 2D iS900-68SR / Is900-685SR

Mô hình sản phẩm: iS900-68SR / Is900-685SR
Loại dữ liệu: 2D
Chế độ đọc: Loại hình ảnh
Giao diện: USB / PS2 / RS-232

Máy quét mã vạch cầm tay 2D iS900 C271

Mô hình sản phẩm: iS900 C271
Loại dữ liệu: CMOS
Chế độ đọc: Máy quét 2D không dây
Giao diện: USB / PS2 / RS-232

Máy quét mã vạch cầm tay 2D iS900 B276

Mô hình sản phẩm: iS900 B276
Loại dữ liệu: CMOS
Chế độ đọc: Máy quét 2D Bluetooth
Giao diện: USB / PS2 / RS-232

Máy quét mã vạch cầm tay 2D iS900 RII Plus

Mô hình sản phẩm: iS900RII Plus
Loại dữ liệu: 2D
Chế độ đọc: CCD
Giao diện: USB / RS232

Máy quét mã vạch cầm tay 2D iS900 RII

Mô hình sản phẩm: iS900RII
Loại dữ liệu: 2D
Chế độ đọc: Loại hình ảnh
Giao diện: USB

Máy quét mã vạch cầm tay 2D iS900 2D6

Mô hình sản phẩm: iS900 2D6
Loại dữ liệu: 2D
Chế độ đọc: Loại hình ảnh
Giao diện: USB / PS2 / RS-232