Máy quét mã vạch cầm tay 2D iS900 C271

Mô hình sản phẩm: iS900 C271
Loại dữ liệu: CMOS
Chế độ đọc: Máy quét 2D không dây
Giao diện: USB / PS2 / RS-232
Model : iS900 C271

Bộ cảm biến hình ảnh: CMOS / Độ phân giải: 1280 x 960 pixel
Độ chính xác: ≧ 3 triệu / Tốc độ giải mã: 100 ± 10 lần / giây
Độ sâu trường:
3,5 mil Mã 128: 15-35 mm / 5 triệu Mã 39: 8-55 mm
13 triệu UPC: 7-165 mm / 20 triệu Mã 39: 35-210 mm
6.7 mil PDF417: 0-75 mm / 10 mil DM: 0-115 mm
20 triệu QR: 0-195 mm / Chỉ báo: Beeper, LED